||
1
1

Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére

Bársonyos Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Bársonyos Bóbita Óvoda
Közalkalmazotti jogviszony

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2883 Bársonyos, Gárdonyi Géza utca 3/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény szerinti vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,
 • óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
 • Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Fejlesztő pedagógus végzettség,
 •  Vezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  ECDL
 •  B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Szakmai önéletrajz
 •  30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •  Képesítést igazoló okiratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kálnai Lajos polgármester nyújt, a 06/34/358-088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bársonyos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2883 Bársonyos, Petőfi Sándor utca 13. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/359/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Kálnai Lajos polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2883 Bársonyos, Petőfi Sándor utca 13.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Rédei Közös Önkormányzati Hivatal társulásában résztvevő önkormányzatokon - 2021. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az óvodavezetőt megillető egyéb juttatások: cafeteria, munkaruha. Szolgálati garzon lakás megbeszélés tárgyát képezi.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ukxg0paci3

Hírek, aktualitások

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!