1
1

Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
BÁRSONYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

óvodavezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, az intézmény vezetése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak szerint, biztosítva az intézmény törvényes és gazdaságos működését. Az intézmény alkalmazottai felett munkáltatói jogkör gyakorlása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Bársonyos

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű (5 év) A munkavégzés helye: Bársonyos Bóbita Óvoda.  Az óvodavezetőt megillető egyéb juttatások: cafeteria, munkaruha, igény esetén szolgálati garzon lakás. A pályázat benyújtása: Postai úton, a pályázatnak Bársonyos Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2883 Bársonyos, Petőfi S. u. 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosítót B/454/2023. További információ: 06/34/358-088-as telefonszámon kérhető.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus szakképzettség


Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • főiskola
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

 • Fejlesztő pedagógus végzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Kreativitás, innováció (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Munkatársak motiválása (vezetői)
 • Aktivitás, reagálás (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Bársonyos Község Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.10. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.barsonyos.hu honlapon, valamint a Rédei Közös Önkormányzati Hivatal társulásában résztvevő önkormányzatok hirdetőtábláján

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.21.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.01.

Bűnmegelőzési hírlevél - 2023. május

Tisztelt Lakosság!

Az alábbiakban olvashatják a Megyei Rendőrkapitányság havi bűnmegelőzési hírlevelét: BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL - 2023. május


Bársonyos Község Önkormányzata

Barnakőszén akció

Meghívó testületi ülésre

Tisztelt Lakosság!

Ezútón meghívjuk Önöket a soron következő testületi ülésre, melynek meghívóját és programját az alábbi linken találják.

Bársonyos Község Önkormányzata

Mobilizált ügyfélszolgálat Bársonyoson

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Kisbéri Járási Hivatala értesíti Ügyfeleit, hogy
2023. május 18-án csütörtök 12:15 - 13:15 közötti időtartamban a Bársonyos, Kossuth L. u 92. (Művelődési Ház parkolója) mobilizált ügyfélszolgálattal várja ügyfeleit. 

Az ügyfelek az alábbi okmányirodai ügyeket tudják intézni helyben:
 - személyi igazolvány
 - lakcímigazolvány
 - jogosítvány
 - útlevél
 - ügyfélkapu
 - diákigazolvány.

Ezen túl a Kormányablakban indítható ügyekben intézhetik az ügyfelek ügyeiket. Gépjármű ügyintézésre nincs lehetőség.
A díjak, illetékek megfizetésére bankkártyás fizetési lehetőség biztosított.

Lakossági tájékoztató - MME

Áprilistól TILOS!

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) felhívja a lakosság, az önkormányzati és állami szervek figyelmét, hogy a költési időszak kezdete előtt, az év első három hónapjában lehet és kellene elvégezni azokat a természetvédelmi szempontból érzékeny munkákat, amik áprilistól tilosak, mert veszélyt jelentenek az állatokra, a biológiai sokféleségre.

A tapasztalatok alapján a három leggyakoribb olyan tevékenység, ami az ország lakosságát és az önkormányzatokat leginkább érinti, és a nem megfelelő ütemezés miatt évről évre visszatérő természetvédelmi és állatvédelmi problémát okoz, a következő:

Épület-felújítások kapcsán a fecskefészkek eltávolításának engedélyeztetése, végrehajtása – A tulajdonosok, kivitelezők gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy a védett fecskéket (és denevéreket) is érintő épületmunkák természetvédelmi hatósági engedélyeztetés-kötelesek, és csak a szaporodási időszak szünetében, ősztől tavaszig végezhetők el! Ezért hallani lakott fecskefészkek tömeges leveréséről nyaranta. A hatósági engedélyek kiállításakor különösen fontos lenne annak hangsúlyozása, hogy a fészkek eltávolítása után biztonságosan és hatékonyan kell megakadályozni a fecskék visszaköltözését a munkálatok ideje alatt, továbbá ezek befejezését követően műfészkekkel kell pótolni a megsemmisült fészkeket!

Sérült vagy áramütés-veszélyes fehérgólya-fészkek biztonságossá tétele – A természetvédelmi oltalom alatt álló madarak fészkei is védettséget élveznek. A fokozottan védett fehér gólyák téli viharokban sérült vagy áramütés-veszélyes módon, az elektromos hálózat oszlopain a vezetékekre épült fészkeinek magasító kosárra emeléséhez a megyei kormányhivatalok csak a költési időszakon kívül, március 31-ig adhatnak engedélyt. 

Fák, bokrok kivágása – A fák és bokrok kivágása sok esetben, számos okból indokolt és szükséges. A bel- és árvízkár megelőzését szolgáló hullámtértisztítás, az elektromos vezetékhálózatra felnövő fás szárú vegetáció eltávolítása, visszavágása, különösen tömeges nagyságrendben, jól tervezhető és ütemezhető az őszi-téli időszakra. Ezért indokolatlan, a természetvédelmi és állatvédelmi törvénybe ütköző a munkákat a madarak költési időszakára hagyni.


Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Archívum elérhetősége

A település rendezési terv a keresésnél, vagy az alábbi helyen érhető el: Friss hírek / Cikkarchívum

Hírek, aktualitások

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!