||
1
1

Tűzifa támogatás

Értesítjük a lakosságot, hogy idén is lehet pályázni szociális tűzifára.

A kérelmeket az önkormányzatnál lehet igényelni.
A szociális célú tűzifa támogatási kérelem beadására tárgyév november 15. és december 5. között van lehetőség.

Az elbírálás a helyi rendeletben szabályozott szociális rászorultság alapján történik, valamint előnyt élveznek:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosultak

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

Hírek, aktualitások

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!