1
1

Tájékoztatás beiskolázási települési támogatás igényléséhez

tamogatasBársonyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 9/2015. (X.27.) számú önkormányzati rendelete 16.§-a alapján „évente egy alkalommal, jövedelemhatártól függetlenül beiskolázási települési támogatást nyújt, Bársonyos községben állandó lakóhellyel rendelkező, általános iskola tanulója részére, azzal a feltétellel, hogy a tanuló a bársonyosi vagy a kerékteleki általános iskola tanulója.”
A Kerékteleki felső osztályokat érintő változás miatt az ászári iskolába átjelentkezett bársonyosi, felsős diákok is részesülhetnek a támogatásban.

„A beiskolázási költségekhez nyújtható települési támogatás célja, hogy a támogatás a gyermeket gondozó családnak a gyermek iskolai tanulmányaival kapcsolatban jelentkező többletkiadásához részben hozzájáruljon.”

A támogatás iránti kérelmeket 2019. szeptember 30-ig (a határidő jogvesztő), Bársonyos Község Önkormányzatánál lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A nyomtatvány a hivatalban beszerezhető.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
- az oktatási intézmény 2019/2020. tanévre kiállított iskolalátogatási igazolása
- számla (tan- és irodaszerek <iskolatáska, tolltartó, írószerek>, tornafelszerelés, cipő, ruházat …)

A támogatás legkisebb összege 1000,- Ft, a legmagasabb összege 10.000,- Ft. A kérelemről a Képviselő-testület határoz.”

A támogatás megítélése jövedelem és vagyonvizsgálathoz nem kötött.
További felvilágosítással szívesen állnak rendelkezésre a hivatal munkatársai (személyesen a hivatalban vagy telefonon: 06/34/358-088 számon).


Bársonyos, 2019. 08. 21.

Bársonyos Község Önkormányzata

Hírek, aktualitások

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!