||
1
1

Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerről 2023

TÁJÉKOZTATÓ A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERRŐL
a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan

 
Tájékoztatjuk a felsőoktatási hallgatókat, hogy Bársonyos Község Önkormányzata is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a mellékletekkel együtt Bársonyos Község Polgármesteri Hivatalánál kell postai úton (2885 Bársonyos, Petőfi S. u. 13.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2022/2023. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.


A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.


A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület zárt ülésen bírálja el 2022. december 5-ig, a meghozott döntéséről és annak indokáról 2022. december 6-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Bővebb tájékoztatót a www.emet.gov.hu internetes oldalon, valamint személyesen vagy telefonon (06/34/358-088) Bársonyos Község Önkormányzatánál kaphatnak a tisztelt érdeklődők.


Kapcsolódó dokumentumok:

   Bursa Hungarica - "A" típusú pályázati kiírás - 2023

   Bursa Hungarica - "B" típusú pályázati kiírás - 2023


Bársonyos Község Önkormányzata

Hírek, aktualitások

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!