1
1
1
1

Látogatási és kijárási tilalom a szociális otthonban

Tisztelt Hozzátartozók, Tisztelt Olvasók!

Intézményünkben a SARS-CoV-2 fertőzöttek száma meghaladja az 5%-ot, így 10 NAPIG biztosan látogatási és kijárási tilalom lép életbe!
Ezidő alatt cscomag beadására sincsen lehetőség!

Az első látogatási nap várhatóan január 20-a lesz.

Megértésüket köszönjük!

Időskorúak Szocális Otthona

Meghívó közmeghallgatásra és testületi ülésre


Tájékoztató szociális tűzifáról

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bársonyos Község Önkormányzata 2021. évben is sikeres pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által kiírt szociális célú tűzifa támogatásra. Ennek keretében 54 erdei köbméter tűzifa kiosztására van lehetőségünk a szociálisan rászorultak között. A támogatás megállapítása kérelemre indul. A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon (az önkormányzaton beszerezhető, honlapról letölthető) kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat. Háztartásonként csak egy személy igényelhet támogatást.


A kérelem benyújtásának határideje: 2021. november 20.


A kérelmeket Bársonyos Község Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el a rászorultság figyelembevételével. Amennyiben több kérelem kerül benyújtásra, mint a felosztható tűzifa mennyisége, a képviselő-testület a rászorultság figyelembevételével az egy főre jutó jövedelem alapján dönt.

A benyújtott kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az, aki:

  • aktív korúak ellátására
  • időskorúak járadékára
  • pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselése céljából folyósított települési támogatásra) jogosult, vagy
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A támogatást azon személyek igényelhetik, akiknek:

  • háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250,- Ft-ot), egyszemélyes háztartás esetén öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át (156.750,- Ft-ot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
  • nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik

Bővebb tájékoztatás kérhető személyesen Bársonyos Község Önkormányzatánál, vagy telefonon 06/34/358-088 számon.

A kérelem a Dokumentumok/Kérelemek menüpontban, vagy az alábbi linkre kattintva is letölthető: szociális célú tűzifa kérelem - 2021

Őszi hangulat

Itt van az ősz, itt van ujra, S szép, mint mindig, énnekem. Tudja isten, hogy mi okból Szeretem? de szeretem.
(Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra)

Tájékoztató kéményseprésről

Ki végezheti az ingatlanomnál a kéményseprést?

A kéményseprő-ipari feladatok a kéményseprő-ipari szerv (Katasztrófavédelem), vagy kéményseprő-ipari szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) láthat el. Szolgáltató azon gazdálkodó szervezet lehet, akit a telephelye, vagy székhelye szerinti illetékességgel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóság nyilvántartásba vesz. Az adott megyében nyilvántartott szolgáltatókról a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok közhiteles nyilvántartást vezetnek, amelyet az igazgatóság honlapján is meg lehet tekinteni.

(https://komarom.katasztrofavedelem.hu/18465/kemenyseproipari-szolgaltatok)

Komárom-Esztergom megye területén az alábbi 11 kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenykedhet:

• FŐKÉTÜSZ Tüzeléstechnika Kft.
• Kémény Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt.
• Kétüsz Győr Kft.
• Kétüsz Kapuvár Kft.
• Kéményseprő Ipari Kft.
• Magyar Kéményseprő Kft.
• Magyar Kürtő Szolgáltató Kft.
• Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft.
• Szücs István egyéni vállalkozó
• Szegedi Kéményseprőipari Kft.


Szolgáltató kizárólag gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében végezhet tevékenységet. A szolgáltatás elvégeztetését a gazdálkodó szervezeteknek kell kérni, azonban a felülvizsgálatok megléte jogszabályi előírás.
Azon ingatlanok esetében, amelyek természetes személyek tulajdonában vannak, és gazdálkodó szervezet telephelye, fióktelep nincs bejegyezve 2016. július 1-től a katasztrófavédelem kéményseprő ellátási csoportja (a továbbiakban: ellátási csoport) látja el a szolgáltatást.

A sormunka keretében, azaz előzetes értesítés alapján rendszeres időközönként az ellátási csoport kizárólag a társasházak esetén végez tevékenységet, így családi házaknál a szolgáltatást meg kell rendelni a 1818- as ingyenesen hívható telefonszám 9.1 mellékén. Amennyiben az első kiértesítést időpontjában az ellenőrzést nem tudják végrehajtani 30 napon belüli időponttal egy újabb értesítést helyeznek el az ingatlantulajdonosnál.

Költségviselés
A katasztrófavédelmi szakterület által végrehajtott ellenőrzés minden esetben ingyenes. A szolgáltatásért akkor kell térítést fizetni, amennyiben a második értesítés alkalmával sem sikerül elvégezni a szolgáltatást. A térítéses szolgáltatást minden esetben számlával kell fizetni, így a kéményseprőnek a helyszínen készpénzt nem kell átadni.

Kéményseprők azonosítása

Az ellátási csoport munkavállalói rendelkeznek fekete színű kéményseprő feliratú egyenruhával, fényképes igazolvánnyal, valamint kéményseprés feliratú feliratozott személygépjárművel.

Kéményellenőrzések gyakorisága

A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetőket évente, a gáznemű anyaggal üzemelő égéstermék elvezetőket két évente kell ellenőrizni.

Panaszkezelés a kéményseprésben

Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységével összefüggésben panaszával először a kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz fordulhat, csak ezek igazolt eredménytelensége esetén nyújthat be panaszt a tűzvédelmi hatóságnál. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók a panaszok intézésére, az ingatlan használójának tájékoztatására ügyfélszolgálatot kötelesek működtetni, mely szolgáltató esetén legalább telefonos ügyfélszolgálatot jelent. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezeli a kéményseprői-pari tevékenységet ellátó által már elbírált panaszokat. A panaszkezelésben fontos a sorrendiség, miszerint az ügyfelek panaszjogukat először a szolgáltatónál kell, hogy kimerítsék, és ezt követően fordulhatnak panaszhoz a katasztrófavédelem területi szervéhez, Komárom-Esztergom Megye esetében a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

A Katasztrófavédelem ügyfélszolgálata

Az ingyenes sormunka iránti igényét időpontfoglalással jelentheti be:

• Online az ügyfélszolgálat oldalon az „időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével
• Telefonon a 1818-as hívószám, 9, 1, 1-es menüpontban
• E-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen
• Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314. címen
• Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgálati pontokon (Megyei ügyfélszolgálati pontok)


A kéménysepréssel kapcsolatban az alábbi oldalon részletes tájékoztatás érhető el: https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat - 2021

TÁJÉKOZTATÓ A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERRŐL
a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan

Tájékoztatjuk a felsőoktatási hallgatókat, hogy Bársonyos Község Önkormányzata is csatlakozott aBursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynekcélja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyelrendelkezők részesülhetnek.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a mellékletekkel együtt Bársonyos Község Polgármesteri Hivatalánálkell postai úton (2883 Bársonyos, Petőfi S. u. 13.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről.
  • b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
  • c) Igazolás a pályázó és a pályázüval egy háztartásban élő személyekről

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület zárt ülésen bírálja el 2021. december 6-ig, a meghozott döntéséről és annak indokáról 2021. december 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

Bővebb tájékoztatót a www.emet.gov.hu internetes oldalon, valamint személyesen vagy telefonon (06/34/358-088) Bársonyos Község Önkormányzatánál kaphatnak a tisztelt érdeklődők.


Bársonyos Község Önkormányzata

Tájékoztató óvodáztatási települési támogatás igényléséhez


A kérelem az alábbi linkről letölthető.

Tájékoztató beiskolázási települési támogatás igényléséhez

 A kérelem az alábbi linkről letölthető.

Hírek, aktualitások

Keresés

Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!